adiunkt

Wydział Fizyki
Najnowsze ogłoszenia

OTWARCIE KONKURSU: 2.12.2020

„Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” to program MNiSW, który umożliwia Uniwersytetowi Warszawskiemu podniesienie poziomu jakości działalności naukowej, jakości kształcenia oraz w konsekwencji międzynarodowej rozpoznawalności uczelni.

Zrekrutowany będzie wykonywał obowiązki w Działaniu II.3.11 „Utworzenie międzynarodowej sieci badawczej w obszarze zastosowań fizyki subatomowej, astronomii i chemii do badania wczesnego Wszechświata”. Celem działania jest wspieranie, intensyfikowanie i inicjowanie badań w zakresie fizyki subatomowej, astronomii, geochemii i mineralogii prowadzone na UW, ze szczególnym naciskiem na tematy powiązane z poznawaniem wczesnych etapów ewolucji Wszechświata.

Stanowisko, na które prowadzony jest nabór, będzie stanowiskiem badawczym, otwartym dla wybitnych naukowców na wczesnych etapach kariery naukowej, tj. do 10 lat po uzyskaniu doktoratu w chwili złożenia aplikacji (okres ten nie obejmuje urlopów rodzicielskich i wychowawczych).

Od kandydatów oczekujemy propozycji nowoczesnej tematyki badawczej oraz współpracy z grupami badawczymi istniejącymi na UW.