adiunkt

Wydział Chemiczny
Politechnika Śląska w Gliwicach

Konkurs na stanowisko adiunkta naukowo-dydaktycznego w Katedrze Chemii Organicznej Bioorganiczej i Biotechnologii. Szczegóły dotyczące wymagań wobec kandydatów oraz wykaz dokumentów dostępne są w załączonym ogłoszeniu o konkursie.