adiunkt

Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytet Warszawski

Dziekan Wydziału Prawa i Administracji
Uniwersytetu Warszawskiego
za zgodą Rektora Uniwersytetu Warszawskiego
ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta
Katedra Prawa Handlowego
grupa badawczo – dydaktyczna
dyscyplina – nauki prawne
1 etat ( czas określony )