adiunkt

Wydział Polonistyki
Uniwersytet Warszawski

DZIEKAN Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo w pełnym wymiarze czasu pracy w Instytucie Literatury Polskiej w Zakładzie Komparatystyki
(termin rozpoczęcia pracy: 1.10.2020 r., umowa na czas nieokreślony).