adiunkt

Wydział Chemiczny
Politechnika Wrocławska

Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za prowadzenie badań i przygotowanie publikacji naukowych w zakresie przetwórstwa materiałów polimerowych (głównie termoplastów), otrzymywania kompozytów polimerowych klasycznymi technikami przetwórstwa (wytłaczanie jedno i dwuślimakowe, wtrysk, walcowanie, formowanie włókien oraz folii). Techniki do charakteryzowania materiałów to m.in. reometria kapilarna i rotacyjna, badania wytrzymałościowe (DMTA, udarność, testy statyczne).

Słowa kluczowe: tworzywa polimerowe, przetwórstwo tworzyw, materiały kompozytowe, fizykochemia polimerów, techniki badań tworzyw polimerowych

Zadania:
Wytwarzanie materiałów kompozytowych z polimerów (termoplastycznych, duroplastycznych, elastomerów) oraz napełniaczy mineralnych, naturalnych, organicznych. Charakterystyka uzyskanych kompozytów, przygotowanie publikacji naukowych w języku angielskim.

Wymagania:
Doktorat w dziedzinie Nauki techniczne (obecnie nauki inżynieryjno-techniczne)/Nauki Chemiczne (obecnie nauki ścisłe i przyrodnicze), w dyscyplinie inżynieria materiałowa/technologia chemiczna/inżynieria chemiczna/chemia ze specjalnością materiały polimerowe; dorobek naukowy z tematyki dotyczącej otrzymywania i badania materiałów polimerowych i kompozytowych