adiunkt

Wydział Nauk Społecznych Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie
Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

REKTOR CHRZEŚCIJAŃSKIEJ AKADEMII TEOLOGICZNEJ W WARSZAWIE
OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO ADIUNKTA W WYMIARZE 1,0 ETATU W GRUPIE PRACOWNIKÓW BADAWCZO-DYDAKTYCZNYCH WYDZIAŁU NAUK SPOŁECZNYCH CHRZEŚCIJAŃSKIEJ AKADEMII TEOLOGICZNEJ W WARSZAWIE