adiunkt

Wydział Chemii
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu