adiunkt

Instytut Archeologii
Uniwersytet Warszawski

Konkurs otwarty na stanowisko adiunkta w Zakładzie Archeologii Europy Starożytnej lnstytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego do objęcia z dniem 1 lutego 2016 r.