adiunkt

Instytut Fizyki Teoretycznej
Uniwersytet Warszawski

OTWARCIE KONKURSU: 30.11.2020

Zatrudnienie pełnoetatowe na 12 miesięcy w projekcie badawczym „Opracowanie nowych metod poszukiwania fizyki poza Modelem Standardowym i ich zastosowanie do analizy danych doświadczalnych z LHC” finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki. Głównym zadaniem kandydatów wyłonionych w konkursie będą analizy fenomenologiczne oraz budowanie modeli w różnych rozszerzeniach Modelu Standardowego w kontekście najnowszych danych eksperymentalnych.
Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.2020 r. poz. 85 z późniejszymi zmianami).