adiunkt

Wydział Nauk Społeczych
Uniwersytet Wrocławski

Dziekan Wydziału Nauk Społecznych
Uniwersytetu Wrocławskiego
ogłasza
K O N K U R S
na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego
w Zakładzie Studiów Regionalnych i Rozwojowych
Instytutu Studiów Międzynarodowych
1 etat