adiunkt

Humanistyczny
Uniwersytet Szczeciński

Dziekan Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Archeologii Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych w zakresie archeologii