adiunkt

Wydział Elektroniki i Informatyki
Politechnika Koszalińska