adiunkt

Wydział Chemii
Uniwersytet Jagielloński

Konkurs na stanowisko adiunkta badawczego do pracy w projekcie SHENG-1.