adiunkt

Wydział Biotechnologii
Uniwersytet Wrocławski

Dziekan Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta naukowego do Zakładu Chemii Biologicznej w ramach projektu NCN – Opus 16 pt. „Wpływ polimorfizmu i metamorfizmu metalotionein na komórkową homeostazę jonów cynku – rola zróżnicowania sekwencyjnego, strukturalnego i stabilnościowego”, kierownikiem projektu jest prof. dr hab. Artur Krężel.