adiunkt

Wydział Fizyki
Politechnika Warszawska

Proponowane stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego obejmować będzie badania dotyczące eksperymentalnej analizy reakcji relatywistycznych ciężkich jonów oraz udziału w wielkich eksperymentach fizycznych takich jak: NA61/SHINE, STAR, ALICE, HADES. Planowany jest udział w rozwoju oprogramowania do analizy danych doświadczalnych. Istotna także będzie praca ze studentami na specjalności fizyka i technika jądrowa (w tym wykłady, laboratoria oraz prowadzenie prac dyplomowych) oraz ze studentami wszystkich specjalizacji w obszarze zagadnień elektronicznych.
Od kandydata oczekuje się bardzo dobrej znajomości zagadnień z zakresu fizyki reakcji relatywistycznych hadronów i ciężkich jonów oraz znajomości technik modelowych stosownych w badaniach jądrowych. Niezbędna będzie też dobra znajomość programowania urządzeń pomiarowych z wykorzystaniem języków graficznych np. LabVIEW. Niezbędne jest doświadczenie w analizie danych z przynajmniej jednego z wielkich eksperymentów fizycznych takich jak: NA61/SHINE, STAR, ALICE, HADES, znajomość dedykowanego oprogramowania i doświadczenie w pracach międzynarodowej kolaboracji naukowej.
Kandydat powinien również posiadać udokumentowany dorobek naukowy.
Wymienione dokumenty należy składać do dnia 19.12.2020 r. w sekretariacie Dziekana Wydziału Fizyki PW, ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa pok. 129.
Bliższych informacji udziela: sekretariat Dziekana Wydziału Fizyki, tel. 22 234 72 67.
Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w terminie do dnia 31.01.2021 r.
Politechnika Warszawska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata bez podania przyczyny.
Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty. Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia.