adiunkt

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza