adiunkt

Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
Uniwersytet Warszawski

konkurs na stanowisko adiunkta -specjalność statystyka