adiunkt

Instytut Archeologii UW
Uniwersytet Warszawski

Konkurs otwarty na stanowisko adiunkta w Zakładzie Archeologii Bliskiego Wschodu Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego do objęcia z dniem 1. 01. 2014 r.