adiunkt

Wydział Geologii
Uniwersytet Warszawski

ogłoszenie o konkursie na stanowisko adiunkta w Katedrze Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych na Wydziale Geologii w Uniwersytecie Warszawskim