Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • ekonomia i finanse

Opis stanowiska

W związku z dynamicznym rozwojem Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie ogłasza rekrutację na stanowisko:
ADIUNKTA na kierunkach: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ; EKONOMIA

Nasze wymagania

 • stopień naukowy doktora w dyscyplinie ekonomia i finanse;
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych oraz działalności organizacyjnej na rzecz uczelni;
 • wybór Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie jako podstawowego miejsca zatrudnienia;
 • dorobek naukowy potwierdzony publikacjami naukowymi, w tym w czasopismach z listy JCR;
 • co najmniej dobra znajomość języka angielskiego;
 • gotowość do rozpoczęcia pracy od października 2023 roku;

Mile widziane

 • znajomość praktyczna informatycznych systemów finansowo-księgowych.

Zakres obowiązków

 • prowadzenie zajęć zajęć dydaktycznych w języku polskim i angielskim
 • prowadzenie badań naukowych z zakresu ekonomii i finansów, upowszechniania ich wyników w formie publikacji naukowych oraz przypisanie działalności badawczej do dyscypliny ekonomia i finanse;

Oferujemy

 • umowę o pracę;
 • dobre relacje w zespole i przyjazną atmosferę pracy;
 • pracę w nowoczesnym kampusie Uczelni w centrum Warszawy;
 • wsparcie działalności publikacyjnej i prowadzonych badań;
 • wzrost wynagrodzenia w miarę uzyskiwanych osiągnięć naukowych;
 • wsparcie rozwoju zawodowego poprzez udział w organizowanych przez uczelnię szkoleniach;

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • curriculum vitae z opisem doświadczenia dydaktycznego i organizacyjnego, z wykazem dotychczas nauczanych przedmiotów;
 • wykaz osiągnięć naukowych (monografie, artykuły naukowe, redakcje prac zbiorowych, udział w projektach badawczych, pozyskiwanie grantów, itp.);
 • syntetyczny opis (max. 2 str. A4) wizji własnego rozwoju zawodowego w okresie najbliższych 3 lat;
 • kopia dyplomu doktora;
 • deklaracja wskazania Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie jako podstawowego miejsca zatrudnienia;