Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • nauki o zarządzaniu i jakości

Opis stanowiska

W związku z dynamicznym rozwojem Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie ogłasza rekrutację na stanowisko: ADIUNKTA na kierunku: ZARZĄDZANIE.

Nasze wymagania

 • stopień naukowy doktora w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości lub ekonomia i finanse
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych oraz działalności organizacyjnej na rzecz uczelni
 • wybór Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie jako podstawowego miejsca zatrudnienia
 • dorobek naukowy potwierdzony publikacjami naukowymi, w tym w czasopismach z listy JCR
 • co najmniej dobra znajomość języka angielskiego
 • gotowość do rozpoczęcia pracy od października 2023 roku

Mile widziane

 • entuzjazm, pasja oraz kreatywność w wykonywanej pracy badawczej i dydaktycznej
 • gotowość do prowadzenia zajęć dydaktycznych w języku angielskim

Zakres obowiązków

 • gotowość do prowadzenia badań naukowych z zakresu zarządzania, ekonomii i finansów, upowszechniania ich wyników w formie publikacji naukowych oraz przypisanie działalności badawczej do dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości i/lub ekonomia i finanse
 • gotowość do prowadzenia zajęć dydaktycznych na uczelni

Oferujemy

 • umowę o pracę
 • dobre relacje w zespole i przyjazną atmosferę pracy
 • pracę w nowoczesnym kampusie Uczelni w centrum Warszawy
 • wsparcie działalności publikacyjnej i prowadzonych badań
 • możliwość sfinansowania kosztów przewodu habilitacyjnego;
 • wzrost wynagrodzenia w miarę uzyskiwanych osiągnięć naukowych
 • wsparcie rozwoju zawodowego poprzez udział w organizowanych przez uczelnię szkoleniach

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • curriculum vitae z opisem doświadczenia dydaktycznego i organizacyjnego, z wykazem dotychczas nauczanych przedmiotów;
 • wykaz osiągnięć naukowych (monografie, artykuły naukowe, redakcje prac zbiorowych, udział w projektach badawczych, pozyskiwanie grantów, itp.)
 • syntetyczny opis (max. 2 str. A4) wizji własnego rozwoju zawodowego w okresie najbliższych 3 lat;
 • kopia dyplomu doktora;
 • deklaracja wskazania Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie jako podstawowego miejsca zatrudnienia.