adiunkt

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE
Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie

informacja dotycząca zmiany terminu rozstrzygnięcia konkursu z dn.16.11.2020