Adiunkt stanowisko badawcze

 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • nauki fizyczne

Opis stanowiska

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.2023 r. poz. 742 z późn. Zm.).
Poszukujemy kandydatów na stanowisko Adiunkta badawczego w Instytucie Geofizyki Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Kandydaci powinni posiadać doświadczenie w analizie danych pasywnej i aktywnej teledetekcji, w tym lidaru PollyXT (EARLINET, ACTRIS), lidaru EMORAL (ESA), spektrometru Pandora (PGN, NASA) oraz fotometru słonecznego Cimel (AERONET, NASA).
Kandydaci dołączą do projektu NCN pt. „Synergetic aerosol remote sensing of Pandora within ACTRIS”, nr: 2021/03/Y/ST10/00206. Oferujemy zatrudnienie na czas określony, na podstawie umowy o pracę, na okres do 12 miesięcy.
Orientacyjne wynagrodzenie na tych stanowiskach to 10.000 PLN (brutto-brutto).
Planowane rozpoczęcie zatrudnienia: nie wcześniej niż 01.01.2024

Konkurs na 2 stanowiska.

Nasze wymagania

 • 1. stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk fizycznych lub pokrewnych
 • 2. doświadczenie w analizie danych lidarowych w ramach wymagań sieci EARLINET-ACTRIS
 • 3. doświadczenie w kampaniach terenowych (uczestnictwo i/lub organizacja)
 • 4. doświadczenie w rozwoju algorytmów obróbki danych pomiarowych
 • 5. znajomość technik lidarowych: lidarów na bazie kamery i lidarów ramanowskich
 • 6. biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
 • 7. biegłość w programowaniu (MATLAB lub Python) i umiejętność obsługi pakietu MS Office, LaTeX
 • 8. udokumentowane publikacjami jako pierwszy autor doświadczenie w pisaniu prac i przygotowywaniu materiałów do publikacji naukowych
 • 9. gotowość do współpracy i przekazywania wiedzy innym członkom zespołu
 • 10. umiejętność pracy w grupie oraz jako samodzielny badacz
 • 11. prawo jazdy kat. B

Zakres obowiązków

 • 1. naziemne pomiary i analizy własności aerozoli za pomocą różnych przyrządów zdalnych i in-situ i ich konfiguracji
 • 2. odpowiedzialność za pozyskiwanie danych i rozszerzenie funkcjonalności pomiarów lidarowych o zestaw kamer i spektrometr Pandora, eksploracja konfiguracji bistatycznej (WP3.3)
 • 3. aktywny udział w kampanii terenowej w Innsbrucku (WP4.1) oraz wieloaspektowa analiza danych z synergicznych pomiarów w Insbrucku i Warszawie w celu wyznaczenia różnic między właściwościami obserwowanych aerozoli (WP4.3)
 • 4. czynny udział w konferencjach naukowych i spotkaniach projektowych
 • 5. publikowanie wyników prac w wiodących czasopismach naukowych

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • 1. Podanie o zatrudnienie
 • 2. Informację o przetwarzaniu danych osobowych - klauzula informacyjna i klauzula zgody – formularz w załączeniu do ogłoszenia - dostępny również pod adresem: https://bsp.adm.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/18/2020/07/Klauzula-informacyjna-przy-rekrutacji-do-pracy_11_2019-1.docx w formacie PDF
 • 3. Życiorys zawierający dane kontaktowe
 • 4. Odpis dyplomu doktora
 • 5. Spis publikacji z podaniem liczby cytowań według bazy Web of Science i wskazaniem osiągnięcia (lub osiągnięć), które kandydat uważa za najważniejsze w swoim dorobku
 • 6. Dane kontaktowe osoby spoza UW, którą komisja konkursowa może poprosić o opinię o kandydacie
 • 7. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, który jest dostępny na stronie: http://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp/druki-i-formularze/ (dla kandydata do pracy, pkt. 1)

Załączniki