Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Nauk o Zdrowiu
Uniwersytet Bielsko-Bialski
 • Miejsce: Bielsko-Biała
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
 • nauki o zdrowiu

Opis stanowiska

INSTYTUCJA: Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, Wydział Nauk o Zdrowiu
MIASTO: Bielsko-Biała
STANOWISKO: adiunkt badawczo-dydaktyczny
DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki o zdrowiu
DATA OGŁOSZENIA: 01.08.2023r.
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 31.08.2023r.
LINK DO STRONY: www.wnoz.ath.bielsko.pl
SŁOWA KLUCZOWE: anestezjologia i intensywna terapia

Wymagane dokumenty:
1. Podanie do Jego Magnificencji Rektora ATH.
2. Życiorys.
3. Kopie dyplomów
4. Wykaz publikacji naukowych z ostatnich 5 lat.
5. Oświadczenie stwierdzające, że ATH będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu.
6. Oświadczenie Kandydata o wyrażenie zgody na przetwarzanie przez ATH danych osobowych wraz z treścią klauzuli informacyjnej.

Planowany termin zatrudnienia: 01.10.2023 r.

Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 31.08.2023r. drogą pocztową na adres: Akademia Techniczno-Humanistyczna Wydział Nauk o Zdrowiu, ul. Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała.

Nasze wymagania

 • Tytuł zawodowy lekarza
 • Stopień naukowy doktora
 • Tytuł specjalisty w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii
 • Doświadczenie zawodowe na oddziale anestezjologii i intensywnej terapii
 • Doświadczenie zawodowe na oddziale anestezjologii i intensywnej terapii
 • Kandydat nie może być zatrudniony w innej uczelni państwowej lub prywatnej

Zakres obowiązków

 • anestezjologia i intensywna terapia

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Podanie do Jego Magnificencji Rektora ATH
 • Życiorys
 • Kopie dyplomów
 • Wykaz publikacji naukowych z ostatnich 5 lat
 • Oświadczenie stwierdzające, że ATH będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu
 • Oświadczenie stwierdzające, że ATH będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu

Załączniki