adiunkt

Instytut Społecznych Podstaw Penitencjarystyki
Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie

Rektor-Komendant Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie ogłasza KONKURS na stanowisko Adiunkt w Instytucie Społecznych Podstaw Penitencjarystyki

Instytucja: Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie
Miasto: Warszawa
Stanowisko: adiunkt w grupie pracowników badawczych lub badawczo-dydaktycznych w Instytucie Społecznych Podstaw Penitencjarystyki.
Link do strony: https://wskip.edu.pl/bip/index.php
Słowa kluczowe: więziennictwo, system penitencjarny, penitencjarystyka, resocjalizacja, terapia, pomoc postpenitencjarna, badania naukowe, prace rozwojowe, profilaktyka, prewencja, problemy społeczne, przestępczość, resocjalizacja.