Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Nauk o Zdrowiu
Uniwersytet Kaliski im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego
 • Miejsce: Kalisz
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
 • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
 • biologia medyczna

Nasze wymagania

 • Doktor nauk medycznych w zakresie biologii medycznej
 • posiadanie znacznego dorobku publikacyjnego w obszarze biologii w czasopismach punktowanych
 • wykazanie się istotnymi osiągnięciami w pracy dydaktycznej
 • posiadanie znacznego dorobku zawodowego w zakresie anatomii
 • doświadczenie w pozyskiwaniu grantów badawczych, dydaktycznych i rozwojowych
 • zaangażowanie w pracę badawczą i rozwojową na rzecz Uczelni

Zakres obowiązków

 • nauczyciel akademicki w grupie badawczo - dydaktycznej

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora
 • Życiorys zawodowy zawierający informacje o dorobku naukowym i organizacyjnym oraz informację o kierunku swojej dalszej działalności, wykaz publikacji i inne
 • Kwestionariusz osobowy
 • Odpisy dyplomów potwierdzające posiadane wykształcenie
 • Świadectwa pracy z zakończonych okresów zatrudnienia
 • Oświadczenie o spełnieniu wymagań art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych