Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Kolegium Ekonomiczno-Społeczne
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk humanistycznych
 • filozofia

Opis stanowiska

Adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Zakładzie Filozofii, w Instytucie Filozofii, Socjologii i Socjologii Ekonomicznej

Nasze wymagania

 • 1. Stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie filozofia
 • 2. Osiągnięcia w pracy naukowej określone w § 90 Statut SGH (achievements in scientific work specified in § 90 of the Statute of the SGH Warsaw School of Economics - version for foreigners)
 • 3. Zainteresowania badawcze w zakresie filozofii społecznej lub etyki, udokumentowane dorobkiem naukowym
 • 4. Biegła znajomość języka polskiego i dobra znajomość języka angielskiego
 • 5. Doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu lub współprowadzeniu zajęć na poziomie akademickim
 • 6. Dodatkowym atutem będzie doświadczenie w realizacji projektów o charakterze badawczym lub w zakresie pracy organizacyjnej w instytucjach naukowych lub dydaktycznych

Zakres obowiązków

 • Zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Zgodnie z załącznikiem

Załączniki