Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Biologii i Biotechnologii
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Miejsce: Olsztyn
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Wynagrodzenie: 5264 zł brutto
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • nauki biologiczne

Nasze wymagania

 • posiadają stopień naukowy doktora nauk biologicznych/ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie biologia/nauki biologiczne lub pokrewnych
 • posiadają znaczący dorobek naukowy, opublikowany w czasopismach z listy JCR
 • legitymują się dorobkiem w zakresie organizacji badań: min. dwa zewnętrzne projekty; w tym jeden jako kierownik
 • posiadają doświadczenie z zakresu metabolomiki roślin, poparte publikacjami
 • posiadają opanowane techniki chromatografii gazowej i spektrometrii mas
 • wykazują się biegłą znajomością języka angielskiego

Zakres obowiązków

 • prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych
 • kształcenie i wychowywanie studentów
 • realizowanie zajęć dydaktycznych zgodnie z planem
 • uczestniczenie w pracach organizacyjnych na rzecz uczelni
 • i inne.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie (kierowane do Prorektora ds. kształcenia UWM w Olsztynie)
 • życiorys zawodowy zawierający informacje o osiągnięciach w działalności badawczo-dydaktycznej oraz organizacyjnej
 • kwestionariusz osobowy (BIP UWM - „baza dokumentów - sprawy kadrowe”)
 • odpis aktu nadania tytułu naukowego doktora nauk biologicznych/ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie biologia/nauki biologiczne
 • informacja o spełnieniu wymagań kwalifikacyjnych niezbędnych do zajmowania stanowiska adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w dyscyplinie nauki biologiczne (załącznik nr 4 do statutu UWM w Olsztynie, tabela 2a)
 • oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku określonym w ogłoszeniu o konkursie (BIP UWM - „baza dokumentów - sprawy kadrowe”),
 • oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych rekrutacja (BIP UWM - „baza dokumentów - sprawy kadrowe”)

Załączniki