Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Instytut Fizyki Doświadczalnej
Uniwersytet Gdański
 • Miejsce: Gdańsk
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • nauki fizyczne

Opis stanowiska

Adiunkt (na zastępstwo) w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Zakładzie Spektroskopii Fazy Skondensowanej Instytutu Fizyki Doświadczalnej

Nasze wymagania

 • Stopień naukowy doktora nauk fizycznych lub dziedzin pokrewnych
 • Znajomość języka polskiego i angielskiego na poziomie pozwalającym na prowadzenie zajęć dydaktycznych oraz umożliwiającym pracę w środowisku naukowym
 • Doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na poziomie akademickim z zakresu fizyki doświadczalnej
 • Udokumentowany dorobek naukowy w czasopismach recenzowanych, w których kandydat jest pierwszym autorem lub współautorem
 • Doświadczenie w realizacji projektów naukowo-badawczych jako wykonawca lub kierownik
 • Czynny udział w życiu naukowym przejawiający się w szczególności w wystąpieniach na konferencjach i sympozjach międzynarodowych i krajowych
 • Samodzielność w pracy badawczej, umiejętność pracy w zespole, chęć doskonalenia warsztatu naukowego

Mile widziane

 • Doświadczenie w pracy laboratoryjnej w zakresie pomiarów elektrycznych i spektroskopowych
 • Biegła znajomość techniki pomiarów wysokociśnieniowych realizowanych w komorach wysokociśnieniowych z kowadłami diamentowymi

Zakres obowiązków

 • Prowadzenie badań w dyscyplinie nauk fizycznych
 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych na studiach I-III stopnia na kierunkach: fizyka i pokrewne w wymiarze 210 godzin/rok akademicki
 • Aktywny udział w krajowych/zagranicznych projektach naukowych i grantach
 • Wnioskowanie o indywidualne/grupowe granty badawcze
 • Realizacja zadań organizacyjnych zgodnie z ustalonym zakresem obowiązków

Oferujemy

 • Umowa o pracę

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Podanie o zatrudnienie (skierowane do JM Rektora Uniwersytetu Gdańskiego)
 • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (dostępny na stronie https://ug.edu.pl/pracownicy/strony_jednostek/dzial_kadr)
 • Kopię dyplomu uzyskania stopnia doktora nauk fizycznych
 • Informację o dorobku naukowym i dydaktycznym
 • Oświadczenie o czynnej znajomości języka angielskiego

Załączniki