Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Lekarski
Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Miejsce: Łódź
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
 • nauki medyczne

Opis stanowiska

Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie badawczo-dydaktycznej w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży

Nasze wymagania

 • wysoką aktywność naukową, potwierdzona m.in. opublikowaniem jako pierwszy autor oryginalnych prac w prestiżowych czasopismach naukowych, w szczególności w ostatnim roku;
 • umiejętność przekazywania wiedzy i zachęcania do jej pogłębiania, potwierdzoną bardzo dobrymi wynikami w ocenie studentów i doktorantów w zakresie wypełniania przez nauczyciela obowiązków związanych z kształceniem;
 • znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie B2

Zakres obowiązków

 • prowadzenie działalności naukowej, w tym publikowanie prac, aktywny udział w wydarzeniach naukowych
 • uczestniczenie w pracach badawczych całego Zespołu Kliniki
 • opracowywanie materiałów dydaktycznych dla studentów III i IV oraz anglojęzycznych
 • prowadzenie zajęć ze studentami w formie ćwiczeń, seminariów, wykładów dla studentów polsko- i anglojęzycznych
 • opracowywanie pytań na kolokwia, uczestniczenie w egzaminach
 • kształtowanie właściwych postaw studentów wobec pacjentów, w relacjach z personelem medycznym
 • inne, wynikające z profilu i charakteru jednostki

Oferujemy

 • zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy:
 • wynagrodzenie, które będzie składało się z wynagrodzenia zasadniczego, dodatku -stażowego oraz systemu motywacyjnego;
 • możliwość rozwoju zawodowego;
 • atrakcyjne dydaktycznie środowisko pracy;
 • atrakcyjny pakiet benefitów: „wczasy pod gruszą", „trzynasta pensja", dofinansowanie --aktywności sportowej itp.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • życiorys naukowy z uwzględnieniem spisu publikacji ;
 • życiorys zawodowy w przypadku etatów dydaktycznych
 • wyniki osiągnięte w dotychczasowej karierze: mobilność kandydata, pozyskiwane granty, -prowadzone badania, działania innowacyjne, otwartość na przedsiębiorczość i praktyczny aspekt badań naukowych;
 • skany dyplomów potwierdzających posiadane wykształcenie;
 • skan certyfikatu lub zaświadczenia wydanego przez Centrum Nauczania Języków Obcych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, potwierdzającego znajomość języka obcego, ze wskazaniem poziomu zaawansowania oraz okresu jego ważności;
 • oświadczenie o niekaralności
 • oświadczenie dotyczące statusu zatrudnienia w Uniwersytecie
 • deklaracja o konieczności ukończenia szkolenia z zakresu metodyki nauczania

Załączniki