Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

  • Miejsce: Gdańsk
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
  • Dziedzina sztuki
  • sztuki filmowe i teatralne

Opis stanowiska

Od kandydata oczekujemy posiadania stopnia doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie nauk o sztuce lub nauk o kulturze i religii, gotowości do prowadzenia zajęć dydaktycznych z obszaru filmoznawstwa (historia i teoria filmu) i produkcji filmowej. Kandydat powinien legitymować się wysokimi kompetencjami (certyfikat językowy na poziomie CAE lub wyższym lub studia kierunkowe w zakresie filologii angielskiej na poziomie minimum studiów podyplomowych) w zakresie języka angielskiego, by prowadzić zajęcia dla studentów z zagranicy. Od kandydata oczekujmy minimum pięcioletniego doświadczenia w zakresie dydaktyki uniwersyteckiej, a także doświadczenia na stanowisku menedżera kultury. Kandydat powinien posiadać w swoim dorobku naukowym opublikowaną co najmniej jedną monografię książkową w wydawnictwie z poziomu I lub II z wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe i mieć rozpoczęte badania nad rozprawą habilitacyjną.

Nasze wymagania

  • • stopień doktora w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie nauk o sztuce lub nauk o kulturze i religii;
  • • aktywność naukowa potwierdzona recenzowanymi publikacjami oraz wystąpieniami na międzynarodowych i krajowych konferencjach naukowych;

Zakres obowiązków

  • Dydaktyka akademicka

Dokumenty wymagane do rekrutacji

  • • podanie o zatrudnienie (skierowane do JM Rektora Uniwersytetu Gdańskiego),
  • • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (dostępny na stronie https://ug.edu.pl/pracownicy/strony_jednostek/dzial_kadr),

Załączniki