Adiunkt stanowisko badawcze

 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: część etatu, umowa o pracę
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • nauki chemiczne

Opis stanowiska

WCH.1210-16/2022

Oferta pracy dla postdoka w projekcie NCN SONATA: Dynamiczna krystalografia kwantowa dla dokładnych struktur, entropii i innych właściwości termodynamicznych kryształów molekularnych

Celem projektu jest opracowanie nowej metody udokładniania danych rentgenowskich, dzięki której możliwe będzie uzyskanie właściwości termodynamicznych kryształów molekularnych, które uwzględniają wkład entropii oscylacyjnej i konfiguracyjnej do energii swobodnej dla kryształów molekularnych. Uzyskanie właściwości termodynamicznych z obliczeń teoretycznych oraz danych dyfrakcji rentgenowskiej byłoby znaczącym przełomem – zrozumienie stabilności molekularnego ciała stałego jest nadal jednym z najgorętszych tematów w krystalografii, chemii, farmacji i fizyce.

Nasze wymagania

 • Doktorat z krystalografii, chemii obliczeniowej lub dziedziny pokrewnej
 • Znajomość DFT
 • Znajomość zasad dyfrakcji rentgenowskiej monokryształu
 • Samodzielność, proaktywność, kreatywność
 • Zorganizowanie, sumienność i rzetelność, umiejętność pracy w grupie
 • Doskonałe umiejętności komunikacyjne i prezentacyjne umożliwiające dzielenie się złożonymi pomysłami i wynikami z osobami nie będącymi ekspertami
 • Biegła znajomość języka angielskiego

Mile widziane

 • Znajomość programowania w języku Python

Zakres obowiązków

 • przeprowadzanie obliczeń teoretycznych (głównie DFT dla układów periodycznych)
 • prowadzenie dokumentacji naukowej
 • tworzenie publikacji z wyników badań
 • dzielenie się wiedzą z doktorantami i studentami w zakresie chemii teoretycznej

Oferujemy

 • Łączne wynagrodzenie przed opodatkowaniem (brutto/brutto) wynosi 10 000 zł/miesiąc
 • Szerokie wsparcie w rozwijaniu umiejętności
 • Kontrakt z Uniwersytetem Warszawskim (pełen etat/umowa o pracę na stanowisku adiunkta w grupie pracowników badawczych, na okres 2 lat z możliwością przedłużenia, na Wydziale Chemii UW)

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • CV
 • list motywacyjny
 • lista publikacji
 • informacja o przetwarzaniu danych osobowych
 • oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji regulaminu przeprowadzania konkursów na UW
 • referencje

Załączniki