Adiunkt stanowisko dydaktyczne

Wydział Teologiczny Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie
Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk teologicznych
 • nauki teologiczne

Nasze wymagania

 • 1) posiadanie stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk teologicznych w dyscyplinie nauki teologiczne
 • 2) dorobek naukowy w zakresie dyscypliny nauki teologiczne w zakresie teologii praktycznej, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki ewangelikalnej
 • 3) co najmniej 5 letnie doświadczenie w pracy nauczyciela w obszarze szkolnictwa wyższego

Zakres obowiązków

 • m. in. prowadzenie zajęć dydaktycznych

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • 1) wniosek o zatrudnienie kierowany do Rektora ChAT
 • 2) życiorys zawodowy (cv)
 • 3) kwestionariusz osobowy
 • 4) dyplomy lub zaświadczenia wydane przez uczelnie potwierdzające wykształcenie i posiadane stopnie naukowe (w przypadku stopni naukowych uzyskanych za granicą - dokumenty muszą spełniać kryteria równoważności określone w art. 328 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 574 z późn. zm.)
 • 5) informacja o osiągnięciach badawczych, dydaktycznych i organizacyjnych
 • 6) oświadczenie, czy Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie będzie podstawowym miejscem pracy
 • 7) klauzula informacyjna przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy w ChAT i wyrażenie zgody na przetwarzanie tych danych

Załączniki