Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Miejsce: Poznań
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk weterynaryjnych
 • weterynaria

Opis stanowiska

Posiadanie stopnia doktora w dyscyplinie nauki weterynaryjne, zootechnika i rybactwo, nauki biologiczne lub nauki leśne. Doświadczenie dydaktyczne w realizacji przedmiotów zoologicznych i ekologicznych. Dobra znajomość języka angielskiego. Bardzo ważne jest doświadczenie w realizacji międzynarodowych projektów badawczych (np. NAWA, Horyzont EU).

Nasze wymagania

 • Posiadanie stopnia doktora w dyscyplinie nauki weterynaryjne, zootechnika i rybactwo, nauki biologiczne lub nauki leśne.
 • Wykazanie się dorobkiem naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym w zakresie: ekologii, ochrony przyrody i zoologii
 • Posiadanie predyspozycji do pracy dydaktyczno-wychowawczej i naukowo-badawczej na stanowisku nauczyciela akademickiego.
 • Dobra znajomość języka angielskiego.

Zakres obowiązków

 • prowadzenie badań naukowych
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Podanie o zatrudnienie adresowane do Rektora.
 • Kwestionariusz osobowy obowiązujący w Uniwersytecie, wraz z fotografią
 • Odpis dokumentu ukończenia studiów wyższych oraz potwierdzający uzyskanie stopnia doktora nauk biologicznych lub nauk rolniczych w dyscyplinie zootechnika
 • Autoreferat – opis osiągnięć dydaktycznych, naukowych i organizacyjnych
 • Wykaz publikacji naukowo-badawczych i dydaktycznych
 • Oświadczenie o akceptacji warunków konkursu obowiązujących w Uniwersytecie
 • Oświadczenie, iż zatrudnienie w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu będzie podstawowym miejscem pracy
 • CV z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych

Załączniki