Adiunkt stanowisko badawcze

Wydział Inżynierii Biomedycznej
Politechnika Śląska w Gliwicach
  • Miejsce: Zabrze
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
  • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
  • inżynieria biomedyczna

Nasze wymagania

  • 1) posiadanie stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria biomedyczna lub pokrewnej,
  • 2) co najmniej dwumiesięczny staż zagraniczny lub co najmniej 6 miesięczny staż krajowy w jednostce naukowo-badawczej, przemysłowej lub samorządowej,
  • 3) merytoryczny udział w projekcie badawczym finansowanym ze środków innych niż subwencja,
  • 4) dorobek publikacyjny w czasopismach naukowych o zasięgu międzynarodowym, a także udokumentowany dorobek w zakresie promocji i popularyzacji nauki.

Zakres obowiązków

  • Zadania osoby zatrudnionej na tym stanowisku będą związane z rozwojem naukowym i działalnością naukowo-badawczą w ramach dyscypliny inżynierii biomedycznej.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

  • zgodnie z treścią ogłoszenia.

Załączniki