Adiunkt stanowisko badawcze

 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat, samozatrudnienie (B2B)
 • Wynagrodzenie: ok. 10000 zł brutto/m-c (wynagrodzenie zasadnicze ok. 7500 zł brutto/m-c plus wynagrodzenie dodatkowe) zł brutto
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • informatyka

Opis stanowiska

SOB/D110/2023/1/PA/60-0936216
Warunki zatrudnienia
Wybrany kandydat/ka zostanie zatrudniony/a na pełen etat na czas określony na okres 12 miesięcy (z
możliwością przedłużenia zatrudnienia o 12 miesięcy), rozpoczynający się pomiędzy 1 listopada 2023
r. a 1 marca 2024 r. – do ustalenia z wybranym kandydatem. Wynagrodzenie na stanowisku wynosi
ok. 10000 zł brutto/m-c (wynagrodzenie zasadnicze ok. 7500 zł brutto/m-c plus wynagrodzenie
dodatkowe). Stanowisko nie jest obciążone obowiązkami dydaktycznymi i zawiera budżet na podróże
służbowe. Wybrany kandydat/ka będzie pracować nad zagadnieniami z przecięcia strukturalnej teorii
grafów, projektowania algorytmów i logiki w informatyce.

Nasze wymagania

 • Oczekujemy, że kandydat/ka w momencie zatrudnienia będzie posiadał/a stopień doktora nauk matematycznych w dziedzinie matematyka lub informatyka (lub równoważne uprawnienia uzyskane zagranicą), oraz będzie miał/a doskonałe przygotowanie w obu tych dyscyplinach, w szczególności w jednej lub kilku z następujących dziedzin:  strukturalna teoria grafów;  projektowanie i analiza algorytmów; lub  automaty i logika.
 • Doświadczenie badawcze w następujących tematach będzie dodatkowym atutem:  algorytmy parametryzowane;  schematy aproksymacyjne w grafach planarnych;  algorytmy w klasach grafów;  dynamiczne struktury danych;  algorytmy dla problemu sprawdzania modelu;  teoria modeli, zwłaszcza skończona teoria modeli lub teoria stabilności;  teoria minorów;  strukturalna teoria grafów rzadkich (pojęcia ograniczonej ekspansji i nigdzie-gęstości);  dekompozycje drzewiaste, w szczególności szerokość drzewiasta i klikowa
 • Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz.U. 2023 poz. 742 z późn. zm.)

Zakres obowiązków

 • Projekt BOBR ma na celu badanie dekompozycji grafów i ich zastosowań w projektowaniu efektywnych algorytmów, w szczególności dla problemów pochodzących z teorii grafów i z teorii modeli skończonych. Badania w projekcie będą się koncentrować na następujących czterech kierunkach:
 • 1. Grafy rzadkie i strukturalnie rzadkie: będziemy badać abstrakcyjne pojęcia rzadkości w grafach (ograniczona ekspansja i nigdzie-gęstość) w celu zrozumienia implikowanej przez nie struktury i wykorzystania jej do projektowania efektywnych algorytmów. Będziemy również pracować nad konstrukcją strukturalnej teorii grafów gęstych o prostej strukturze, bazującą na osiągnięciach teorii grafów rzadkich i sięgającą do teorii stabilności.
 • 2. Dynamiczne parametryzowane struktury danych: Zastosujemy koncepcję parametryzacji do systematycznego badania struktur danych dla dynamicznych problemów parametryzowanych w grafach
 • 3. Algorytmy w grafach planarnych: Będziemy projektować nowe algorytmy parametryzowane i aproksymacyjne dla problemów w grafach planarnych, skupiając się na łączeniu technik z tych dwóch dziedzin.
 • 4. Algorytmy w dziedzicznych klasach grafów: Będziemy badać strukturalne własności w klasach grafów zdefiniowanych poprzez wykluczanie indukowanych podgrafów, w celu opracowywania efektywnych algorytmów parametryzowanych, aproksymacyjnych i dokładnych działających dla grafów z takich klas.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać życiorys, który:  opisuje przygotowanie merytoryczne oraz osiągnięcia naukowe kandydata/ki;  przedstawia listę wszystkich publikacji naukowych kandydata/ki (włącznie z jeszcze nieopublikowanymi manuskryptami);  wskazuje trzech doświadczonych naukowców, którzy mogą posłużyć jako referencje dla kandydata/ki.
 • Ponadto, wymagamy załączenia podpisanego listu przewodniego adresowanego do Dziekana WMIM UW, zaopatrzonego w klauzulę o przetwarzaniu danych osobowych (w załączeniu).

Załączniki