Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

 • Miejsce: Gdańsk
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • pedagogika

Nasze wymagania

 • ukończone studia magisterskie w zakresie pedagogiki
 • uzyskany stopień doktora nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika
 • udokumentowane doświadczenie praktyczne w pracy ze studentami
 • udokumentowany dorobek naukowy w dyscyplinie pedagogika
 • posiadać umiejętności pracy w zespole badawczym oraz doświadczenie organizacyjne
 • posiadać umiejętności i doświadczenie w prowadzeniu zajęć w j. angielskim
 • posiadać doświadczenie w pisaniu grantów naukowych i projektów międzynarodowych

Zakres obowiązków

 • prowadzenie zajęć ze studentami w j. polskim i j. angielskim
 • prowadzenie badań naukowych w dyscyplinie pedagogika
 • opracowywanie i publikowanie prac naukowych (artykuły, monografie, inne )
 • działalność organizacyjna na rzecz Instytutu Pedagogiki/WNS/ UG

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie o zatrudnienie do JM Rektora UG
 • kwestionariusz osobowy
 • życiorys – CV
 • odpisy dyplomów (doktorskiego, magisterskiego)
 • informacja o osiągnięciach naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych z wykazem publikacji
 • oświadczenie kandydata, że UG będzie dla niego podstawowym miejscem pracy
 • oświadczenie o czynnej znajomości języka angielskiego

Załączniki