Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

we.sekretariat@pb.edu.pl
Politechnika Białostocka
 • Miejsce: Białystok
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Wynagrodzenie: 5500 zł brutto
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne

Opis stanowiska

POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO ADIUNKTA
w grupie pracowników badawczo dydaktycznych
w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych
w dyscyplinie automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne

Nasze wymagania

 • preferowana specjalność: elektrotechnika, elektronika, energoelektronika
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w zakresie elektroniki, energoelektroniki
 • posiadanie dorobku naukowego w zakresie dyscypliny automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne (w tym co najmniej trzy publikacje z listy JCR), w szczególności dotyczącego układów elektronicznych, energoelektronicznych
 • doświadczenie w zakresie projektowania, konstruowania i badania właściwości układów elektronicznych, przekształtników energii
 • zaangażowanie, odpowiedzialność i umiejętność pracy w zespole, potwierdzona udziałem w projekcie badawczym

Zakres obowiązków

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych, seminariów, wykładów ze studentami, praca naukowa

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie skierowane do Rektora Politechniki Białostockiej o zatrudnienie na stanowisku adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych;
 • kwestionariusz osobowy wraz z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych (wzór do pobrania na stronie internetowej www.bip.pb.edu.pl w zakładce Praca w Politechnice Białostockiej – Baza formularzy i dokumentów);
 • dokument potwierdzający uzyskanie stopnia doktora;
 • autoreferat dotyczący dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego* wraz z wykazem publikacji;
 • oświadczenie o spełnieniu wymagań określonych w art. 113 i 116 Ustawy, § 65 ust. 1 oraz § 66-68 Statutu Politechniki Białostockiej (wzór do pobrania na stronie internetowej www.bip.pb.edu.pl w zakładce Praca w Politechnice Białostockiej – Baza formularzy i dokumentów);
 • dokument potwierdzający znajomość języka obcego na poziomie co najmniej B2; w przypadku cudzoziemców znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym przygotowanie i prowadzenie zajęć dydaktycznych;

Załączniki