Adiunkt stanowisko badawcze

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Miejsce: Toruń
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • nauki fizyczne

Opis stanowiska

Uniwersytet Mikołaja Kopernika ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta w grupie pracowników badawczych w Katedrze Biofizyki w Instytucie Fizyki na WFAiIS w ramach Centrum Doskonałości w obszarze badawczym „ Od optyki fundamentalnej do zastosowań biofotonicznych” w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości-Uczelnia Badawcza.

Nasze wymagania

 • doktorat w dziedzinie fizyki, biofizyki, inżynierii lub nauce pokrewnej
 • udokumentowane doświadczenie naukowe (publikacje, prezentacje podczas konferencji)
 • doświadczenie badawcze w jednej z następujących dziedzin: optyka, optyczne obrazowanie biomedyczne, akustooptyka, fotoakustyka, analiza obrazów, automatyka lub robotyka
 • znajomość języków programowania (będzie niewątpliwym atutem)
 • motywacja i chęci do prowadzenia badań naukowych
 • samodzielność i zainteresowanie tematyką badawczą
 • dobra znajomość języka angielskiego
 • umiejętność pracy w zespole

Zakres obowiązków

 • Zatrudnienie w ramach Centrum Doskonałości w obszarze badawczym “Od optyki fundamentalnej do zastosowań biofotonicznych” w ramach programu “Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Prowadzenie badań na ww. stanowisku będzie związane z opracowaniem nowych metod bioobrazowania, wykorzystujących oddziaływanie światła z falami ultradźwiękowymi (w tym tomografia fotoakustyczna, tomografia akustooptyczna). W szczególności badania koncentrować się będą na opracowaniu urządzeń optofluidycznych urządzeń akustycznych, które umożliwią równoczesną poprawę zdolności obrazowania tkanek oraz kontrolę procesów obróbki laserowej tkanek (np. podczas zabiegów chirurgicznych). Badania obejmować będą również budowę obrazującego układu fotoakustycznego do zastosowań biomedycznych. Projekt o charakterze transdyscyplinarnym zakłada wykorzystanie wiedzy z biologii, medycyny, fizyki oraz inżynierii optycznej.

Oferujemy

 • Oferujemy warunki sprzyjające szybkiemu rozwojowi kariery naukowej – atrakcyjną tematykę badań, inspirującą atmosferę badawczą w dynamicznym i młodym zespole badawczym (Zespół Biooptyki i Inżynierii Optycznej) oraz współpracę z partnerem klinicznym oraz wiodącymi ośrodkami w kraju i za granicą. Praca oznacza otrzymanie stanowiska adiunkta naukowego na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK w Toruniu bez obowiązków dydaktycznych (24 miesiące). Przewidywane wynagrodzenie: 140 000 zł brutto brutto rocznie.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • życiorys zawodowy
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • odpis dyplomu doktorskiego
 • informacja o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym (autoreferat uwzględniający najważniejsze dziedziny badawcze, oraz osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i inne kandydata)
 • wykaz publikacji
 • list motywacyjny (zaadresowany do prof. dr. hab. Andrzeja Sokali, Rektora UMK)
 • dane kontaktowe do 2 naukowców, mogących rekomendować kandydata
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • oświadczenie w trybie art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (o niekaralności)
 • oświadczenie stwierdzające, że Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu będzie podstawowym miejscem pracy - w przypadku wygrania konkursu
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (Dz. U. UE L 119/1)

Załączniki