Adiunkt stanowisko dydaktyczne

Katedra Inżynierii Materiałowej
Akademia Tarnowska
 • Miejsce: Tarnów
 • Forma zatrudnienia: część etatu, umowa o pracę
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • inżynieria materiałowa

Opis stanowiska

Konkurs na stanowisko adiunkta dydaktycznego w wymiarze 2/3 etatu.
Katedra Inżynierii Materiałowej.
Wydział Politechniczny.

Nasze wymagania

 • Znajomość języka polskiego (kandydaci, dla których język polski nie jest językiem ojczystym powinni potwierdzić znajomość języka na poziomie C1 dokumentem urzędowego poświadczenia znajomości języka polskiego)
 • ukończone studia wyższe na kierunku Inżynieria Materiałowa
 • Stopień naukowy doktora
 • Co najmniej 5 letnie doświadczenie dydaktyczne na uczelni wyższej w zakresie: surowce materialne, metody badań naukowych, materiały konstrukcyjne,
 • Doświadczenie zdobyte poza uczelnią - minimum 3 lata
 • oświadczenie o pierwszym miejscu pracy

Zakres obowiązków

 • prowadzenie zajęć ze studentami

Oferujemy

 • praca w wymiarze 2/3 etatu

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych
 • kwestionariusz osobowy
 • kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe
 • wykaz osiągnięć dydaktycznych i dorobku naukowego
 • oświadczenie o pierwszym miejscu pracy i informacja o zamiarze podjęcia dodatkowego zatrudnienia
 • oświadczenie o niekaralności

Załączniki