Adiunkt stanowisko dydaktyczne

Katedra Awioniki i Sterowania - Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Miejsce: Rzeszów
 • Forma zatrudnienia: część etatu, umowa o pracę
 • Dziedzina nauk humanistycznych
 • filozofia

Nasze wymagania

 • mieć ukończone studia wyższe pedagogiczne
 • posiadać stopień naukowy doktora nauk humanistycznych
 • spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 742 z późn. zm.) oraz w Statucie PRz z dnia 27 czerwca 2019 r. (t.j. z dnia 27 kwietnia 2023 r.);
 • posiadać licencję pilota liniowego ATPL(A) wraz z uprawnieniami instruktora samolotowego
 • doświadczenie w załodze wieloosobowej 500h
 • posiadać co najmniej 2 letnie doświadczenie w firmie lotniczej (szkoleniowej/przewoźnika lotniczego/organizacja obsługowa/ULC/PKBWL/PPL) w dziale SMS lub przy badaniu zdarzeń lotniczych
 • posiadać biegłą znajomość języka polskiego oraz dobra znajomość języka angielskiego

Zakres obowiązków

 • wykonanie ustalonego rocznego wymiaru zajęć dydaktycznych

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie do JM Rektora Politechniki Rzeszowskiej,
 • CV, kwestionariusz osobowy
 • odpisy (kopie) dyplomów
 • odpisy (kopie) licencji
 • dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe w zakresie zapobiegania lub/i badania zdarzeń lotniczych
 • oświadczenie kandydata, że Politechnika Rzeszowska będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art.6 ust.1 lit. a Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119, s. 1)

Załączniki