Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Miejsce: Poznań
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Opis stanowiska

1. Posiadanie stopnia naukowego doktora dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, dyscyplina inżynieria mechaniczna
2. Posiadanie predyspozycji do pracy dydaktycznej i naukowo-badawczej na stanowisku nauczyciela akademickiego
3. Posiadanie osiągnięć naukowych w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, w szczególności w przetwarzania biomasy i odpadów lub podobnego zakresu, a także w zakresie osiągnięć dydaktycznych.
4. Posiadanie predyspozycji do pracy w zespołach naukowych.
5. Znajomość języka angielskiego.

Nasze wymagania

 • Posiadanie stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria mechaniczna
 • Posiadanie predyspozycji do pracy dydaktycznej i naukowo-badawczej na stanowisku nauczyciela akademickiego
 • Posiadanie osiągnięć naukowych w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, w szczególności zakresie przetwarzania biomasy i odpadów lub podobnego zakresu, a także osiągnięć dydaktycznych
 • Posiadanie predyspozycji do pracy w zespołach naukowych
 • Znajomość języka angielskiego

Zakres obowiązków

 • prowadzenie badań naukowych
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Podanie o zatrudnienie adresowane do Prorektora ds. Kadr i Rozwoju Uczelni
 • Kwestionariusz osobowy obowiązujący w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu, wraz z fotografią.
 • Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych magisterskich
 • Odpis dyplomu uzyskania stopnia doktora
 • Życiorys zawodowy
 • Autoreferat dotyczący osiągnięć naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych.
 • Wykaz publikacji naukowych, osiągnięć dydaktycznych, patentów, projektów, opracowań wdrożeniowych Kandydata, jeśli takowe posiada.
 • Pisemna deklaracja, że w przypadku wygrania konkursu dorobek naukowy podczas pracy w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu będzie zaliczany do dyscypliny inżynieria mechaniczna
 • Oświadczenie kandydata o akceptacji warunków konkursu obowiązujących na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu
 • Oświadczenie o spełnieniu warunków z art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 r. O ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27.04.2016 r.).

Załączniki