Adiunkt stanowisko badawcze

 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • nauki fizyczne

Opis stanowiska

Rozwijanie metod pozwalających na poszukiwanie fundamentalnych ograniczeń na osiągalną precyzję w modelach metrologii kwantowej w obecności skorelowanego szumu oraz poszukiwaniem optymalnych protokołów zbliżających się do tych ograniczeń.
Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2023 r., poz. 742 z późn. zm.).

Nasze wymagania

 • stopień naukowy doktora nauk fizycznych uzyskany nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie
 • doświadczenie w badaniach teoretycznych w dziedzinie kwantowej informacji i metrologii kwantowej
 • znaczący dorobek naukowy
 • bardzo dobrą znajomość języka angielskiego
 • dobrze widziane jest doświadczenie w kierowaniu pracami badawczymi z udziałem młodszych kolegów/studentów
 • Kandydat musi spełniać warunki ustalone przez Narodowe Centrum Nauki dla osób zatrudnionych na stanowisku typu post-doc.

Zakres obowiązków

 • Wykonywanie obliczeń analitycznych i numerycznych na potrzeby projektu.
 • Przygotowywanie publikacji.
 • Upowszechnianie wyników.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Podanie o zatrudnienie w formacie PDF z zeskanowanym podpisem.
 • Informację o przetwarzaniu danych osobowych - klauzula informacyjna i klauzula zgody – formularz w załączeniu do ogłoszenia - dostępny również pod adresem: https://bsp.adm.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/18/2020/07/Klauzula-informacyjna-przy-rekrutacji-do-pracy_11_2019-1.docx w formacie PDF z zeskanowanym podpisem.
 • Oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji zasad przeprowadzania konkursów na stanowisko nauczyciela akademickiego (dostępne: https://www.fuw.edu.pl/dokumenty-i-formularze.html) - w formacie PDF z zeskanowanym podpisem
 • życiorys, zawierający informację o dotychczasowej działalności naukowej, osiągnięciach oraz o zainteresowaniach naukowych wraz z pełną listą publikacji opatrzoną informacjami o liczbie cytowań
 • kopię dyplomu doktora lub zaświadczenie o złożeniu pracy doktorskiej lub zdaniu egzaminów doktorskich lub zaświadczenie o odbytej obronie pracy doktorskiej oraz kopie innych uzyskanych dyplomów;
 • list referencyjny od co najmniej jednego pracownika naukowego, przesłany bezpośrednio przez osobę wystawiającą referencję na adres demko@fuw.edu.pl

Załączniki