Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Biologii i Nauk o Środowisku
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • nauki chemiczne

Opis stanowiska

W ramach zatrudnienia pracownik będzie zobowiązany do prowadzenia zajęć dydaktycznych na kierunku inżynieria środowiska, w tym: graficzne projektowanie w inżynierii środowiska, nowoczesne metody pomiarowe w inżynierii środowiska, podstawy systemów informacji geograficznej, rysunek techniczny i geometria wykreślna, informatyczne podstawy projektowania.
Atutem przy rozstrzyganiu konkursu będzie udokumentowane doświadczenie praktyczne dotyczące wyżej wymienionych zagadnień, w tym posługiwania się oprogramowaniem AutoCAD. Wymagana jest biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie. Mile widziana będzie biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

Nasze wymagania

 • stopień naukowy/tytuł naukowy: doktor lub doktor habilitowany
 • udokumentowany dorobek naukowy/praktyczny z zakresu deklarowanej dyscypliny
 • udokumentowany dorobek dydaktyczny i organizacyjny

Mile widziane

 • biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie

Zakres obowiązków

 • prowadzenia zajęć dydaktycznych na kierunku inżynieria środowiska

Oferujemy

 • umowa o pracę

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Zgodnie z wykazem zawartym w formularzu konkursowym

Załączniki