Adiunkt stanowisko dydaktyczne

Wydział Medyczny i Nauk o Zdrowiu
Uniwersytet Kaliski im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego
 • Miejsce: Kalisz
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
 • nauki o kulturze fizycznej

Nasze wymagania

 • adiunkt
 • kwalifikacje do prowadzenia zajęć dydaktycznych z przedmiotów: Pedagogika ogólna wybranych szkolnych etapów edukacyjnych, podstawy dydaktyki oraz promocja zdrowia, podstawy wiedzy o zdrowiu, projektowanie treningu zdrowotnego, interaktywna edukacja zdrowotna

Zakres obowiązków

 • nauczyciel akademicki w grupie dydaktycznej

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora
 • Życiorys zawodowy zawierający informacje o dorobku naukowym i organizacyjnym oraz informację o kierunku swojej dalszej działalności, wykaz publikacji i inne.
 • Kwestionariusz osobowy
 • Odpisy dyplomów potwierdzające posiadane wykształcenie
 • Świadectwa pracy z zakończonych okresów zatrudnienia
 • Oświadczenie o spełnieniu wymagań art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych