Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Wynagrodzenie: 5263–5861 PLN (brutto), w zależności od stopnia naukowego zł brutto
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • nauki biologiczne

Opis stanowiska

konkurs na stanowisko adiunkta w grupie badawczo-dydaktycznej w Zakładzie Mikrobiologii Medycznej Instytutu Mikrobiologii Wydziału Biologii

Nasze wymagania

 • 1. Stopień naukowy doktora nauk biologicznych lub nauk pokrewnych (medycznych, weterynaryjnych itp.).
 • 2. Dorobek naukowy udokumentowany publikacjami w uznanych (JCR) czasopismach międzynarodowych
 • 3. Plan działalności badawczo-rozwojowej w nowym miejscu pracy (główne kierunki badań, plany badawcze, pomysły na rozwój Zakładu
 • 4. Doświadczenie dydaktyczne w zakresie standardowych techniki mikrobiologicznych oraz biotechnologicznych (prowadzenie zajęć akademickich, kursowych, szkoleń terenowych itp.).

Mile widziane

 • 5. Znajomość problematyki z zakresu mikrobiologii medycznej, w szczególności dotyczącej epidemiologii, diagnostyki i taksonomii molekularnej drobnoustrojów chorobotwórczych, a także mechanizmów lekooporności i wirulencji patogenów.
 • 6. Znajomość technik eksperymentalnych stosowanych w badaniu powyższych zagadnień (pkt 5), w szczególności metod izolacji, hodowli, identyfikacji (fenotypowej i molekularnej) szczepów bakterii i grzybów, oznaczania ich lekowrażliwości oraz wykrywania mechanizmów oporności na leki. Niezbędna jest też umiejętność swobodnego posługiwania się technikami analizy statystycznej

Zakres obowiązków

 • jak w ogłoszeniu

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • jak w ogłoszeniu

Załączniki