Adiunkt stanowisko badawcze

 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Wynagrodzenie: ok. 8 800 zł brutto/m-c zł brutto
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • matematyka

Opis stanowiska

Opis projektu
Projekt obejmuje interdyscyplinarne zagadnienia z pogranicza informatyki, matematyki i fizyki,
skupiając się na węzłach, trójrozmaitościach, kołczanach i teorii strun. Pytania badawcze to między
innymi:
● Czy algorytm może nauczyć się generować kołczan dla zadanego węzła?
● Co odróżnia kołczany symetryczne odpowiadające węzłom od pozostałych?
● Jaka jest relacja między kołczanami a różnymi niezmiennikami węzłów?

Nasze wymagania

 • Stopień doktora informatyki/matematyki/fizyki lub nauk pokrewnych w momencie zatrudniania (stopień musi być uzyskany nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie)
 • Doświadczenie w uczeniu maszynowym jest wymagane
 • Doświadczenie w topologii kwantowej będzie dodatkowym atutem
 • Doświadczenie w aplikacji ucznia maszynowego w matematyce lub fizyce będzie dodatkowym atutem
 • Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz.U. 2022 poz. 574 ze zmianami).

Zakres obowiązków

 • Wybrany kandydat pracować będzie nad aplikacją uczenia głębokiego do topologii niskowymiarowej oraz kwantowej teorii pola.

Oferujemy

 • Wybrany kandydat zostanie zatrudniony na pełen etat na czas określony w wymiarze 24 miesięcy, rozpoczynając od 1 października 2024 r. (do ustalenia z wybranym kandydatem).
 • Wynagrodzenie na tym stanowisku wynosi ok. 8 800 zł brutto/m-c.
 • Stanowisko nie jest obciążone obowiązkami dydaktycznymi i zawiera budżet na podróże służbowe.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • CV
 • Listę publikacji (włączając preprinty)
 • Opis planów badawczych uwzględniający temat projektu (maks. 2 strony)
 • Imiona i nazwiska oraz adresy email 3 osób, które mogą zostać poproszone o list polecający
 • Skan podpisanego oficjalnego zgłoszenia adresowanego do Dziekana WMIM UW zawierającego zdanie: „Oświadczam, że akceptuję zasady przeprowadzania konkursu na stanowisko nauczyciela akademickiego na UW zgodnie z zarządzeniem nr 106 Rektora UW z dnia 27 września 2019 r., paragraf 1 ust. 4 pkt 12”.
 • Skan podpisanej klauzuli o przetwarzaniu danych osobowych (w załączeniu)

Załączniki