Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Mechatroniki
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Miejsce: Bydgoszcz
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • inżynieria mechaniczna

Opis stanowiska

DZIEKAN WYDZIAŁU MECHATRONIKI
OGŁASZA KONKURS
NA STANOWISKO ADIUNKTA BADAWCZO-DYDAKTYCZNEGO

INSTYTUCJA: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Wydział Mechatroniki, Bydgoszcz
STANOWISKO: adiunkt badawczo-dydaktyczny
DYSCYPLINA NAUKOWA: inżynieria mechaniczna
DZIEDZINA: nauki inżynieryjno – techniczne
DATA OGŁOSZENIA: 23. 10. 2023 r.
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 22. 11. 2023 r.
LINK DO STRONY: https://www.ukw.edu.pl/strona/konkursy
SŁOWA KLUCZOWE: inżynieria mechaniczna, mechanika

Nasze wymagania

 • Kandydat powinien dysponować wiedzą i umiejętnościami z zakresu mechatroniki oraz posiadać dorobek z inżynierii mechanicznej
 • Powinien posiadać doświadczenie zawodowe lub dydaktyczne w obszarach doradztwa biznesowego, współpracy pomiędzy nauką a biznesem, tworzenia strategii, modeli biznesowych, zarządzania produktem oraz wykorzystaniem metod projektowych (np. design thinking, service design, TRIZ) w procesach tworzenia innowacyjnych produktów lub usług.
 • Powinien być autorem lub współautorem projektów badawczych lub badawczo-rozwojowych.
 • Kandydat powinien mieć doświadczenie nauczyciela akademickiego w prowadzeniu przedmiotów z zakresu inżynierii mechanicznej w języku angielskim.

Zakres obowiązków

 • Prowadzenie działalności naukowej
 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych
 • Wykonywanie obowiązków organizacyjnych

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Ogłoszenie o konkursie wraz z wymaganymi dokumentami w załączniku

Załączniki