Adiunkt stanowisko badawcze

Wydział Rolnictwa, Ogrodnictwa i Biotechnologii
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Miejsce: Poznań
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk rolniczych
 • rolnictwo i ogrodnictwo

Opis stanowiska

kandydat powinien znać techniki laboratoryjnej oceny jakości nasion, w tym oceny ich kiełkowania, żywotności, wigoru i zdrowotności. Powinien znać patogeny przenoszone z materiałem siewnym roślin ogrodniczych i metody ich identyfikacji oraz posiadać umiejętność praktycznego wykorzystania tych metod w diagnostyce laboratoryjnej i pracy badawczej. Ponadto kandydat powinien znać rośliny zielarskie i posługiwać się specjalistycznym językiem angielskim.

Nasze wymagania

 • Posiadanie stopnia naukowego doktora nauk rolniczych w zakresie ogrodnictwa.
 • Udokumentowane osiągnięcia w dotychczasowej pracy naukowej w zakresie dyscypliny rolnictwo i ogrodnictwo (RiO).
 • Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu badań z zakresu nasiennictwa roślin ogrodniczych.
 • Interdyscyplinarna wiedza z zakresu nasiennictwa i fitopatologii
 • Znajomość technik laboratoryjnych oceny jakości nasion, w tym oceny ich kiełkowania, żywotności, wigoru i zdrowotności. Znajomość patogenów przenoszonych z materiałem siewnym roślin ogrodniczych oraz metod ich identyfikacji. Umiejętność praktycznego wykorzystania tych metod w diagnostyce laboratoryjnej i pracy badawczej. Znajomość roślin zielarskich. Posługiwanie się specjalistycznym językiem angielskim.
 • Doświadczenie i uczestnictwo w projektach badawczych

Zakres obowiązków

 • prowadzenie badań naukowych

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Podanie o zatrudnienie adresowane do Rektora Uczelni
 • Kwestionariusz osobowy obowiązujący w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu, wraz z fotografią.
 • Odpis dyplomu uzyskania stopnia naukowego doktora
 • Opis najważniejszych osiągnięć naukowych
 • Dokumentacja potwierdzająca osiągnięcia twórcze kandydata, jeżeli takie posiada.
 • Oświadczenie kandydata o akceptacji warunków konkursu obowiązujących na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu

Załączniki