Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

AHE w Łodzi
Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Łodzi
  • Miejsce: Łódź
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat, umowa zlecenie
  • Dziedzina nauk humanistycznych
  • literaturoznawstwo

Opis stanowiska

Dodatkowe informacje: zgłoszenie na konkurs należy dostarczyć elektronicznie na adres: anna.bielska@ahe.email
Słowa kluczowe: literaturoznawstwo, filologia angielska.

Nasze wymagania

  • – mieć stopień doktora w dyscyplinie literaturoznawstwo (praca doktorska powinna być napisana w języku angielskim)
  • być autorem publikacji naukowych z zakresu literaturoznawstwa
  • mieć doświadczenie w prowadzeniu zajęć na uczelni wyższej.

Zakres obowiązków

  • prowadzenie zajęć dydaktycznych z przedmiotów związanych z literaturoznawstwem

Dokumenty wymagane do rekrutacji

  • CV/życiorys, a w nim wykaz dotychczasowych osiągnięć naukowych (publikacji, referatów konferencyjnych, staży i projektów naukowych, itp.)
  • odpis dyplomu doktorskiego